Kniha Čachticka paní

Alžběta Bathory - Čachtická paní

Historický román Čachticka paní napsal Jožo Nižnánsky v roce 1932. Ústřední postavou je uherská šlechtična Alžběta Báthoryová a její skutky vykonané v Čachticích. Kniha Čachtická paní je označována za nejúspěšnější slovenský bestseller. Známý režisér Zdeněk Troška vlastní práva na toto strhující dílo.

Děj knihy Čachtická paní

Jan Kalina se z Německa vrací do Čachtic, kde mu hrozí hrdelní trest. V Čachticích na něho čeká jeho matka a milá Maryša Šůtovská. Neshledá se zde s sestrou Magdulou, která podivně zmizela. Jan Kalina je přesvědčen, že za ztrátou sestry stojí čachtická paní, o které se už začíná hovořit i ve Vídni. Zmizelých dívek je totiž víc.

Kalinu dopadne pravá ruka čachtické paní a vykonavatel jejich krutých rozkazů Ficek s hajduky. Z jejich spárů je Kalina zachráněn zbojníky vedenými Andrejem Drozdem. Kalina vstoupí do zbojnické party.

Ze cest přijíždí také Kalinův kamarád Pavel Lederer. Jeho bývalé nevěsta Barbora se za doby jeho pobytu v cizině nešťastně provdala za jiného.

Do zbojnického náčelníka Andreje se zamiluje chráněnkyně čachtické paní Eržika Príborská. Čachtická paní oznámí Eržice, že je její matkou, a Eržika je její nemanželskou dcerou. Pavela Lederera najmou jako zámečníka na zámek. Jeho úkolem je opravit železnou pannu. Pavel se začíná chovat jako spojenec Ficka. Eržika najde v šatně své matky (čachtické paní) tucet umučených švadlen a to jí šokuje. Čachtická paní proto utajovanou dceru za pomoci násilí odváží do Prešpurku, kde ji chce sezdat s hrabětem Štefánem Nyárym. Svatba je plánována s postranními úmysly, mezi čachtickou paní a Štefanem totiž existuje nedořešený spor.

Po odjezdu hraběnky Ficko vybral její šperkovnici a vykradení shodil na Kenderessyho.

Na plese se čachtická paní setkává s Eržičiným otcem, kterým je tajemník palatina Thurza Juraj Závodský.

Zbojníci se rozhodnou bojovat proti hrůzným zločinům, které se dějí na čachtickém hradu Čachtická paní si zajišťuje vojenskou pomoc. Nyáry se stane spojencem zbojníků. Eržika si oblékne svatební šaty za účelem sňatku s zbojnickým vůdcem Andrejem.

Bylinkářka Majorová poradí čachtické paní, že jako elixír mládí by mohla pro změnu vyzkoušet koupel v "modré krvi" dcer zemanů.

Čachtická paní Báthoriová je pozvána na svatbu Thurzovy dcery do Velké Bytče. Jan Kalina se převlékne za knížete a začne hovořit o zločinech Bathoriové. Ta utíká z paláce a plánuje pomstu. Palatin Thurzo jí zakazuje dále provádět její hrůzné zločiny a nabádá ji ať přestane přehnaně vykořisťovat své poddané. Bátoriová na palatina nebere ohled a pomocí svých služevbnic Ilony a Dory láká pod záminkou přijetí do dobré služby na zámek další mladé dívky, které pak společně týrají.

Nyáry si odjíždí stěžovat ke králi do Vídně. Bývalý kastelán Lošonský zase sněmu v Prešpurku.

Palatin chce chránit jméno rodu Báthoryů a proti vůli krále, který hodlá Báthoriovou pro její zločiny obvinit před soudem, neočekaně navštíví Čachtice.

Zbojníky uvězní. Hraběnku Báthoriovou s Ilonou a Dorou přistihne nad zuboženými dívkami. Nyáry najde notes do kterého si hraběnka zapisovala své oběti. Napsáno je v něm 610 ženských jmen.

Zbojníci jsou přinuceni k vojenské službě. Dora, Ficko a Ilona jsou popraveni. Čachtická paní je z politických důvodů odsouzena k doživotnímu domácímu vězení ve roku 1614 umírá.

Myslíte si, že jste o knize "Čachtická paní od Jožo Nižňánského" schopni napsat lepší článek? Napište jej a pošlete na email - kontaktni email správce webu CachtickaPani.cz.

Provozovatele webu Čachtická Paní.cz můžete oslovit pomocí kontaktního formuláře.